Veranderingen inzake uw personeel vanaf 1 januari 2015

Veranderingen inzake uw personeel vanaf 1 januari 2015

Bij het in dienst hebben en nemen van personeel komt heel wat kijken en er verandert telkens weer iets. In 2015 gaat het arbeidsrecht drastisch veranderen door de Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanzegtermijn bij tijdelijke contracten
  • Duur tijdelijke contracten
  • Transitievergoeding
  • Scholingsverplichting

Aanzegtermijn

Een tijdelijk contract liep altijd aan het eind van de afgesproken periode automatisch af. Vanaf 1 januari 2015 moet de werkgever bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer schriftelijk en uiterlijk één maand voor het einde van het contract opzeggen. Laat hij dit na, dan is hij een vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Duur tijdelijke contracten

De maximale duur van opvolgende tijdelijke contracten wordt per 1 juli 2015 verlaagd naar 24 maanden of ten hoogste drie arbeidscontracten. Dit was 36 maanden. Hierdoor heeft u sneller een vast dienstverband met uw werknemers.

Transitievergoeding

Iedere werknemer heeft na 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. Deze financiële vergoeding is beperkt tot € 75.000 of op een jaarsalaris dat hoger is dan dit bedrag. Waar nu  een ontslagvergoeding door de kantonrechtersformule veel hoger kan zijn.

Scholling

Tenslotte dient de werkgever de werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Dit is ook een belangrijk punt wanneer u uw personeel wilt ontslaan bij disfunctioneren.