Aanzegplicht tijdelijke arbeidscontracten

Momenteel eindigen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd altijd van rechtswege. Aanzegging is dus niet nodig, maar met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) krijgt de werkgever er een nieuwe verplichting bij.