Benodigdheden aangiften Inkomstenbelasting 2020

3673241234_158eb456be_bHeeft u een afspraak bij ons gemaakt voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2020 neem dan in ieder geval de volgende bescheiden (indien van toepassing) mee.

Regelen wij voor dit jaar voor het eerst uw aangifte neem dan ook de ingediende aangifte over het vorige jaar mee.

 • De uitnodiging van de belastingdienst voor het doen van aangifte
 • Jaaropgave salaris/pensioen/uitkeringen 2020
 • WOZ waarde van uw woning (huidig en eventuele nieuwe of voormalige woning). Let op neemt u de woz-beschikking mee welke u in februari 2020 heeft ontvangen.
 • Eventuele betaalde lijfrentepremie of premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met daarbij de polisnummers van de verzekeringen
 • Opgave pensioenopbouw (bij de werkgever) over het jaar 2020
 • Lijfrente polissen en spaarplannen
 • Betaalde studiekosten voor een beroep in 2020
 • Saldi van spaarrekening en beleggingen op 1 januari 2020
 • Bewijs van uw betaalde giften in 2020
 • Totaal aan ziektekosten door u zelf betaald (excl. premie basiszorgverzekering en excl. premie aanvullende verzekeringen incl. niet vergoede ziektekosten)
 • Betaalde of ontvangen alimentatie
 • Kosten kinderopvang
 • Saldo van eventueel reeds ontvangen voorlopige teruggave 2020
 • Saldo van eventueel reeds ontvangen toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget)