Naam auteur: Peter Groot

Minimumloon niet meer contant uitbetalen

Het salaris mag niet meer volledig contant uitbetaald worden. Per 1 januari 2015 moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het Wettelijk Minimum Loon giraal overgemaakt worden. Daarnaast mogen werkgevers geen verrekeningen met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Op deze manier kan ontduiking van het wettelijk minimumloon (WML) effectiever bestreden worden.

VAR 2014 ook geldig in 2015

VAR’s voor 2014 blijven ook in 2015 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Personen die nu voor 2014 van een VAR gebruik maken kunnen die verklaring dus ook in 2015 blijven gebruiken, zolang hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden wordt gedaan. Zie ook www.belastingdienst.nl/var

Gebruikelijk loon 2014

Indien u meer dan 5% van de aandelen van een B.V. bezit en salaris uit deze B.V. ontvangt geldt het gebruikelijk loon. Dit is een minimum loon dat u uit de B.V. moet uitkeren en waarover u loonbelasting betaald. In 2013 was het gebruikelijk loon vastgesteld op € 43.000,-. In 2014 is het gebruikelijk loon …

Gebruikelijk loon 2014 Lees meer »

Valse e-mails belastingdienst

Valse e-mails in omloop 15-01-2013 Wij waarschuwen voor valse e-mails. De afzender van deze e-mails doet zich voor als de Belastingdienst. Ontvangt u zo’n e-mail, klik dan niet op de link en gooi de e-mail weg.

Nettoloon dga

Bent u directeur grootaandeelhouder (dga) en krijgt u loon vanuit uw bv? Dan kunnen de nieuwe belastingregels een grote impact op u hebben. Uw nettoloon zal bij een ongewijzigd salaris met maximaal 180 euro dalen. Wilt u weten wat voor invloed de belastingwijzigingen op uw inkomen hebben en wat u hieraan kunt doen? Neem dan contact met …

Nettoloon dga Lees meer »

Scroll naar boven